The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Careersราชการ-รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 973 อัตรา! ปิดรับ 18 มีนาคมนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 973 อัตรา รายละเอียดดังนี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://railway.thaijobjob.com


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) ​จำนวน 45 อัตรา
2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) ​จำนวน 292 อัตรา
3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) ​จำนวน 100 อัตรา
4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) ​จำนวน 37 อัตรา
5. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) ​จำนวน 40 อัตรา


สังกัดฝ่ายบริการโดยสาร

6. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) ​จำนวน 20 อัตรา
7. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​จำนวน 157 อัตรา


สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

8. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​จำนวน 9 อัตรา
9. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 5 อัตรา


สังกัดฝ่ายการช่างกล

10. วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​จำนวน 4 อัตรา
11. พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) ​จำนวน 134 อัตรา


สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

12. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 24 อัตรา
13. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างเครื่องกล หรือช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)​จำนวน 6 อัตรา
14. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​จำนวน 32 อัตรา


สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

15. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
16. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 50 อัตรา


สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

17. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) ​จำนวน 5 อัตรา
18. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​จำนวน 4 อัตรา


TAC Online Market Place
เปลี่ยนของไม่ได้ใช้ ให้เป็นเงินเข้ากระเป๋า “TAC Online Market Place” ตลาดนัดออนไลน์ คลิกที่รูปเลย!

NX

The NX Master!