เปิดรับ Aircraft Technician (Wheels and Brakes) 4 อัตรา ขอ TOEIC 400+

บริษัท Triumph Aviation Services Asia เปิดรับสมัคร Aircraft Technician I/II (Wheels and Brakes) ช่างอากาศยาน I/II (ล้อและเบรก) 4 อัตรา ขอ TOEIC 400+

Airlines Schedule Planning & Operations Control รุ่นที่ 2 เวิร์คช็อปที่จะทำให้คุณรู้ว่า "สายการบิน" มีวิธีจัดการเที่ยวบินอย่างไร? Online Course Workshop
สายการบินจัดการตารางเที่ยวบินยังไง? กรณีเครื่องบินเสียจะหมุนเครื่องมาเปลี่ยนให้เสียเวลาน้อยที่สุดอย่างไร? ห้ามพลาดเวิร์คช็อปนี้
Job Highlights
– ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในธุรกิจ MRO อย่างน้อย 3-5 ป
– มีกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
– มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เวิร์คช็อปออนไลน์ "Basic Knowledge of Air Traffic Control" รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว!
อยากรู้ว่า ATC ต้องรู้อะไรบ้าง? ทำงานยังไง? มาเข้าเวิร์คช็อปนี้กับเรา คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

หน้าที่งาน

 • เข้าร่วมการประชุมทีมตอนเช้าทุกวัน (8.00–8.10 น.) หรือขึ้นอยู่กับตารางการผลิตและรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย การบล็อกปัญหาที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า เครื่องจักรเสียหายอย่างมีความรับผิดชอบ และรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพด้วย
 • ดำเนินการทดสอบ ถอดประกอบ ทำความสะอาด ตรวจสอบ ซ่อมแซม และประกอบชิ้นส่วนอากาศยาน (ล้อและเบรก) ของเครื่องบินรุ่นต่างๆ
 • ดำเนินการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบล่าสุด ตลอดจนใช้คู่มือการตรวจสอบด้วยภาพ
 • ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมด้วยสารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น การตกแต่งด้วยมือ การทาสีหรือการตัดชิ้นส่วนอากาศยานและการประกอบ IAW CMM, SRM, คำแนะนำทางวิศวกรรม และข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับอนุมัติ
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตและการส่งมอบ
 • กรอกเอกสารและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสมหลังจากงานเสร็จสิ้น
 • แสดงให้เห็นถึงระดับทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบล่าสุด ตลอดจนการใช้คู่มือการตรวจสอบด้วยภาพ
 • อ่าน ตีความ และใช้คู่มือทางเทคนิค แบบเขียนแบบเครื่องกล
 • ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือประจำวัน ตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์/กล่องเครื่องมือ/ตู้เคมีภัณฑ์/เครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 • สวม PPE ตามความจำเป็นในบริเวณพื้นที่ร้านค้า
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ขั้นตอน EHS และขั้นตอนของบริษัท
 • ใช้การดูแลทำความสะอาดที่ดีและกิจกรรม 5 ส
 • เข้าร่วมแบบลีน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม FAA, EASA และข้อกำหนด / มาตรฐานอื่น ๆ และตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยโดยการรักษา / บังคับใช้กฎและแนวทางด้านความปลอดภัยของสถานที่
 • สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย คุณภาพ การส่งมอบ และราคา
 • งานเพิ่มเติมหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามคำขอของหัวหน้างานคุณสมบัติ

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

คุณสมบัติ

 • ประกาศนียบัตรจากสถาบันอาชีวศึกษาระดับสูงด้านเครื่องกลหรือการบินและอวกาศหรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในธุรกิจ MRO อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถอ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถอ่าน ตีความ และเข้าใจ SRM, CMM Manual, IPC และ/หรือข้อกำหนดได้
 • มีกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ Microsoft office (MS, Excel, Power Point)
 • ทักษะเชิงปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างทั่วไปและอุปกรณ์วัด
 • สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • มีประสบการณ์งานซ่อมอากาศยานในธุรกิจ MRO
 • ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบล้อและเบรก
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คะแนนโทอิค >400

NX

The NX Master!

error: Content is now protected!