การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครบุคคล เปิดรับสมัคร 23 ก.ย. – 25 ต.ค. นี้

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเดียวเท่านั้นโดยจะต้องกรอกรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามประกาศรับสมัครจริงทุกประการในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งนี้การท่าอากาศยาน อู่ตะเภาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครและผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดที่นี่

อ้างอิง https://utapao.thaijobjob.com/

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!