AOTGA สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง) เปิดรับ 4 ตำแหน่ง ด่วน!

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ AOTGA สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง) เปิดรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ผู้จัดการแผนกการเงิน (Finance Manager)
  • หัวหน้าส่วนบัญชี (Accounting Supervisor)
  • เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
  • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer)

ดูรายละเอียดแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่

เตรียมเอกสารสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน มีอะไรบ้าง?

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) ไปที่อีเมล [email protected]

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ AOTGA สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง) เปิดรับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง

NX

The NX Master!