The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInterestingOffice

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง ด่วน!

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน 6 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
 2. เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระ (Baggage Services Agent)
 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
 4. พนักงานบริการผู้โดยสาร (Porter)
 5. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
 6. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
เวิร์คช็อปออนไลน์ "Basic Knowledge of Air Traffic Control" รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว!
อยากรู้ว่า ATC ต้องรู้อะไรบ้าง? ทำงานยังไง? มาเข้าเวิร์คช็อปนี้กับเรา คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
document preparation
เอกสารสมัครงานที่ดีต้องมีอะไรบ้าง คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

คุณลักษณะทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง
GSE Ground Support Equipment
อยากรู้ว่า GSE คืออะไร? ทำหน้าที่อะไรบ้าง? คลิกที่รูปเพื่ออ่านได้เลย

คุณลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 • เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093-8719854 หรือ 095-372-9827 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***


ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • ซื้อ|ขาย|แลกเปลี่ยน กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers  

NX

The NX Master!