ฝึกงานกับ “บางกอก แอร์” หน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management)

ด่วน! รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหน่วยงาน Alliance (Network and Fleet Management) เริ่มฝึกงานได้ภายในเดือนมกราคมนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป ทุกสาขา
– มีความรู้พื้นฐานในการใช้ program computer microsoft office; Word/Excel/Pivot/Power Point (Power BI พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
– มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษดี
– มีทักษะเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
– กระตือรือร้นต่อการทำงานในหน้าที่และต่อผู้อื่น
– ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้รู้จักรักษาความลับของหน่วยงาน/บริษัท
– ระยะเวลาในการฝึกงาน 4 เดือน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ลักษณะงานเบื้องต้น

– อำนวยความสะดวกเบื้องต้นในการประสานงานส่วนงาน
– ตรวจทานการจัดเก็บข้อมูลภายในส่วนงานให้เรียบร้อยครบถ้วน
– เรียบเรียงข้อมูลประสิทธิภาพของการบริหารงานของส่วนงานสายการบินพันธมิตรและสายการบินร่วม
– ศึกษาและเรียนรู้รูปแบบสายงานธุรกิจสายการบินพันธมิตรจากส่วนงาน

นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถส่ง Resume ไปที่อีเมล [email protected]

** ปิดรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2563 **


NX

The NX Master!