ฝึกงานกับ “ไทย แอร์เอเชีย” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้

สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.thaiairasiacareer.com

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 
  • ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
  • เกรดเฉลีย 3.00 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครฝึกงาน 

  • ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
  • Resume/ CV พร้อมระบุแผนกที่ต้องการฝึกงาน (และ/หรือ แจ้งแผนกสำรอง 2 อันดับ) ได้แก่ Flight Operations (Cabin Crew/ Pilot Training/ Flight Dispatcher), Cargo, People & Culture, Training Management Center, Sales & Marketing, Creative, Social Media, Inflight Services, Engineering, Accounting, ICT, Quality Assurance, Safety, Security
  • ใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด

หมายเหตุ

  • สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ฝึกงานฝ่าย Guest Services ให้ติดต่อโดยตรงที่ Guest Services Office อาคาร 2 ชั้น 2 สนามบินดอนเมือง พร้อมใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย และใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด
  • สำหรับผู้ผ่านการพิจารณา และทางแผนกนั้นๆมีความประสงค์รับน้องฝึกงาน ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งผลโดยตรง

คลิกที่นี่ เพื่อยื่นเอกสารฝึกงาน


NX

The NX Master!