The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Internship

ฝึกงานกับ “ไทย แอร์เอเชีย” ปี 2563

รายละเอียดดังนี้

สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.thaiairasiacareer.com

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 
  • ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
  • เกรดเฉลีย 3.00 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครฝึกงาน 

  • ใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
  • Resume/ CV พร้อมระบุแผนกที่ต้องการฝึกงาน (และ/หรือ แจ้งแผนกสำรอง 2 อันดับ) ได้แก่ Flight Operations (Cabin Crew/ Pilot Training/ Flight Dispatcher), Cargo, People & Culture, Training Management Center, Sales & Marketing, Creative, Social Media, Inflight Services, Engineering, Accounting, ICT, Quality Assurance, Safety, Security
  • ใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด

หมายเหตุ

  • สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ฝึกงานฝ่าย Guest Services ให้ติดต่อโดยตรงที่ Guest Services Office อาคาร 2 ชั้น 2 สนามบินดอนเมือง พร้อมใบขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย และใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุด
  • สำหรับผู้ผ่านการพิจารณา และทางแผนกนั้นๆมีความประสงค์รับน้องฝึกงาน ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งผลโดยตรง

คลิกที่นี่ เพื่อยื่นเอกสารฝึกงาน


NX

The NX Master!