The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareersInteresting

ด่วน! Bangkok Airways เปิดรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (ตราด)

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ประจำสนามบินตราด รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • ชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • สูง 167 ซม. ขึ้นไป ค่า BMI 20-27
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ร่างกายแข็งแรง เหมาะกับงานดับเพลิงและกู้ภัย (ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 • สายตาปกติ ไม่บอดสี
 • ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • ไม่มีความบกพร่องในการพูด ฟัง
 • สามารถใช้ Microsoft Word/Excel/PowerPoint และโปรแกรม internet ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีใบขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ดับเพลิงกู้ภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน – 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน – 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานทางการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน – 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน – 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว – 1 รูป

สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ที่สนามบินตราด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
โทร 039-525-777 ต่อ 3403 และ 084-566-2695 (คุณสุรีรัตน์ แจ่มวงศ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-265-5907 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)


ทำงานด้านการดับเพลิง กู้ภัย ถ้าได้รู้เรื่องของ DGR หรือ Dangerous Goods ก็จะยิ่งได้เปรียบ
เพราะสินค้าอันตราย มีอยู่รอบตัวทุกที่
มาเรียนรู้เรื่องของ DGR หรือ Dangerous Goods ไปกับเรา รายละเอียดคลิกที่รูป

Dangerous Goods Regulations Awareness รุ่นที่ 2 เรียนวันที่ 2-3 ตุลาคม 64

NX

The NX Master!