ด่วน! Lufthansa ต้องการตำแหน่ง Baggage Service Agent ทำงานที่สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 650

รายละเอียดดังนี้

Qualification 
– Male or Female
– Thai Nationality
– University degree
– Up to 27 years of age
– Strong communication skill in English (TOEIC 650)
– Good command of the third language is advantageous 
– Good perception and adaptability
– Intercultural competence
– Good PC user know-how
– Eye on detail related to cost awareness
– The ability for shift work; early mornings, late nights, weekends and holidays. 

Required Document
– English Resume with Recent Photographs
– Copy of Transcript and Education Certificate
– Copy of TOEIC Certificate (taken within 1 year)
– Copy of Thai ID Card
– Copy of Military Certificate or Exemption 

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้างต้นที่ต้องการสมัคร สามารถส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล [email protected]

สมัครทางอีเมลเท่านั้น

No walk-in & phone call

NX

The NX Master!