Lufthansa เปิดรับ พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ

งานการบิน งานสายการบิน มาใหม่ บริษัท Lufthansa Services (Thailand) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนฝ่ายการโดยสารและสัมภาระ ทำงานที่สุวรรณภูมิ

หน้าที่

 • งานบริการเคาเตอร์เช็คอิน และประตูเข้า/ออกอากาศยาน
 • จัดวางอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ และดูแลความสะอาดบริเวณก่อนเริ่มงาน
 • ให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น นำทางผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางคนเดียว ให้บริการรถเข็นแก่ผู้พิการหรือผู้โดยสารสูงอายุ ฯลฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า
 • รักงานบริการและทำงานกะได้
 • บุคลิกภาพดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล [email protected]


NX

The NX Master!