โอกาสมาถึงแล้ว! Qatar Airways รับสมัคร Cabin Crew ณ กระบี่ สมัครก่อน 7 ธันวาคมนี้ บนเว็บไซต์

Qatar Airways เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชายและหญิงที่จังหวัดกระบี่ โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. สามารถเอื้อมแตะได้ในระยะ 212 ซม.
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. สื่อสารภาษาอังกฤษและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว
5. บุคลิกภาพดี เป็นมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้
7. ชื่นชอบการท่องเที่ยว
8. มีใจรักงานบริการ
9. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
10. สามารถปฏิบัติงานประจำที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ได้

ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

วันเวลาและสถานที่ในการรับสมัครที่จังหวัดกระบี่ทางสายการบินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

NX

The NX Master!