The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersEngineeringLogisticsราชการ-รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับพนักงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 480 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม รายละเอียดดังนี้

วุฒิการศึกษา – ม.ต้น / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี

รายละเอียดตำแหน่ง

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) ​ 5 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) ​ 264 อัตรา
 3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) ​ 98 อัตรา
 4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) 9 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

 1. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) ​​ 5 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) 3 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) ​ 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา)  19 อัตรา
 2. วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหรการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล)  1 อัตรา
 3. วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 2 อัตรา
 4. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​ 28 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) 9 อัตรา
 2. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 26 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 1. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา)  5 อัตรา
 2. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) ​ 4 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร


NX

The NX Master!