บริษัท BTAS เปิดรับ Material Logistics & Warehouse (Aircraft Parts) / Aviation Storekeeper

บริษัท BOSA-Thayaan Aircraft Service หรือ BTAS เปิดรับ Material Logistics & Warehouse (Aircraft Parts) / Aviation Storekeeper รายละเอียดดังนี้ Job Highlights –

Read more

บริษัท BTAS เปิดรับ Aviation Administrative Specialist ขอ TOEIC 675+

บริษัท BOSA-Thayaan Aircraft Service หรือ BTAS เปิดรับ Aviation Administrative Specialist ขอ TOEIC 675+ รายละเอียดดังนี้ Job Highlights – Office Administration –

Read more

BTAS เปิดรับ Admin Specialist ขอ TOEIC 675 ขึ้นไป

บริษัท BT Aviation Services (BTAS) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Admin Specialist รายละเอียดดังนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot

Read more