The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Customer Service Agent

CareersAviationGround

Thai Airways ภูเก็ต เปิดรับ Senior Customer Service Agent

งานสายการบิน มาใหม่ การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Customer Service Agent ที่สนามบินภูเก็ต จำนวน 12 อัตรา ปิดรับสมัคร 8 กันยายน 2566 หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติทั่วไป

Read More
CareersAviationGround

Thai Airways เชียงใหม่ เปิดรับ Senior Customer Service Agent

งานสายการบิน มาใหม่ การบินไทย Thai Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Customer Service Agent ที่สนามบินเชียงใหม่ จำนวน 5 อัตรา ปิดรับสมัคร 8 กันยายน 2566 หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติทั่วไป

Read More
CareersAviationInteresting

Wingspan รับโคตรเยอะ! Customer Service ขอ TOEIC 450+ หรือ Thai TEP 45+

บริษัท Wingspan เปิดรับสมัครตำแหน่ง Customer Service Agent เพื่อปฎิบัติงานประจำฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DG) บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ รับจำนวนมาก ขอ TOEIC 450+ หรือ Thai TEP 45+

Read More
CareersAviation

Pan Thai Air เปิดรับสมัคร Customer Service Agent ของการบินไทย สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 550 ขึ้นไป

บริษัท Pan Thai Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Customer Service Agent ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ หน้าที่ – ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร

Read More
CareersAviation

Pattaya Aviation เปิดรับจำนวนมาก Passenger Service และ Air Ticket ที่สุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 400+ ด่วน!

บริษัท Pattaya Aviation ประกาศรับสมัครตำแหน่ง Passenger Service Agent และ Air Ticket Agent ขอ TOEIC 400 คะแนนขึ้นไปทั้ง 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารประกอบการสมัครงาน

Read More
CareersAviationInteresting

Pattaya Aviation เปิดรับ Customer Service Agent (CSA) สมัคร Walk-in หลายอัตรา ขอ TOEIC 450+ ด่วน!

บริษัท Pattaya Aviation ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์ตำแหน่ง Customer Service Agent (CSA) ปฏิบัติงานให้กับการบินไทย ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป หรือ Thai-TEP 45 คะแนนขึ้นไป เปิดรับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม

Read More
AviationCareers

Wingspan เปิดรับ Customer Service Agent ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ปิดรับ 7 กุมภาพันธ์นี้!

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS: Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

Read More