The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationContent

Thai AirAsia หยุดกิจการ-หยุดจ่ายเงินเดือน เริ่มสิงหาคมนี้

Thai AirAsia หยุดกิจการ-หยุดจ่ายเงินเดือน เริ่มสิงหาคมนี้

ที่ผ่านมาสายการบินได้พยายามหาวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อพยุงการจ้างงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เช่น

  • การหมุนเวียนกำลังพล (leave without pay)
  • การปรับลดไฟล์ท
  • การเจรจาหนี้
  • การขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

และกำลังขอเพิ่มทุนจากสถาบันการเงินของสายการบิน

อย่างที่ทราบกันว่า Soft Load จากรัฐบาลนั้น = 0

เมื่อสถานการณ์ภายนอกนั้นร้ายแรงเกินที่คาดการณ์ไว้เยอะ บริษัทมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้น เพื่อเลื่อนเเละเเบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงานในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

รายละเอียดในการขอความร่วมมือกับพนักงาน คือ
– ระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร เลื่อนการจ่ายเงินเดือนไปเป็นกันยายน
– พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่ยังปฏิบัติงานอยู่ (active) จ่ายเงินเดือน 50% และเลื่อนการจ่าย 50% ที่เหลือไปในเดือนกันยายน
– พนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน (inactive) เลื่อนการจ่ายเงิน 25% ไปในเดือนกันยายน 2564
– บริษัทจะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดชั่วคราว พนักงานจึงจำเป็นต้องหยุดงาน 100% เพื่อให้เข้าเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

หวังว่าเดือนกันยายน ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทได้รับทุนเพิ่ม และทยอยกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง

บริษัทขอให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ วางแผนทางการเงินให้ดี ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น รับความช่วยเหลือจากรัฐ (เงินช่วยเหลือและประกันสังคม) และขอให้รักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการเดินทาง มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อวันที่จะกลับมาบิน

ขอขอบคุณที่ทุกคนเสียสละและเข้าใจ ทั้งนี้ผู้บริหารยังคงมีกำลังใจในการแก้ปัญหาต่อไป และขอโทษที่อาจจะจัดการได้ไม่ดีเท่าที่ควรจนทำให้มีผลกระทบกับทุกคน


Dangerous Goods Awareness เวิร์คช็อปออนไลน์ที่จะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย สมัครได้แล้ววันนี้

คลิกที่รูปเพื่อสมัคร

NX

The NX Master!