The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInternship

Thai Vietjet สุวรรณภูมิ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานประจำลานจอด (Ramp)

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำลานจอด (Ramp) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

หน้าที่

 • สนับสนุนงานประจำลานจอด เช่น การนำเครื่องเข้าจอด ไปจนกระทั่งการลากดันเครื่องบินกลับเข้าสู่ทางวิ่ง
  เพื่อนำเครื่องบินขึ้น
 • การขนย้ายสิ่งของสัมภาระของผู้โดยสาร
 • การขนถ่ายสัมภาระนำกระเป๋าไปยังระบบสายพานภายใต้อาคารผู้โดยสาร เพื่อลำเลียงไปยังจุดรับกระเป๋าโดยพนักงานคัดแยกสัมภาระ
 • สนับสนุนงานเอกสารเกี่ยวกับลานจอดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า 3 – 4 เดือน (กำหนดวันที่ฝึกสามารถเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้)
 • ตารางวันและเวลาทำงานจะขึ้นอยู่กับตารางงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่ติดค้างวิชาเรียนหรือวิชาใดวิชาหนึ่งในระหว่างฝึกงาน
 • สามารถปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิได้

รายละเอียดการส่งพิจารณาฝึกงาน

 • Resume
 • สำนาใบเกรด
 • ใบอนุเคราะห์ฝึกงาน
 • ข้อมูลบุคคลที่ดูแลเรื่องการฝึกงานระบุใน Resume (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย’)

สมัครผ่านทางอีเมล์ [email protected]


NX

The NX Master!