The Cargo Flight เปิดรับ Customer Service

งานขนส่งสินค้า Logistics มาใหม่ บริษัท The Cargo Flight เปิดรับตำแหน่ง Customer Service

รายละเอียดการทำงาน

 • ดูแลเกี่ยวกับการขาย ของสายการบินต่างๆภายในเครือบริษัทฯ
 • ดูแลและให้บริการหลังการขายของสายการบินต่างๆ
 • ควบคุมดูแล Stock AWB สายการบิน
 • Comfirm booking ในระบบหลักของสายการบิน
 • ติดต่อและประชุมกับลูกค้าเพื่อหารือในการดำเนินธุรกิจต่อกัน
 • ประสานงานกับลูกค้าหรือผู้จัดการจากต่างประเทศ
 • ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับทีม Resevation และ Operation
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความระเอียดรอบคอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

วันทำงาน

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
 • วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • อาคารมิดทาวน์ อโศก เดินทางโดย MRT เพชรบุรี หรือ รถประจำทางสายต่างๆ

สนใจสมัคร ส่งเอกสารการสมัครไปที่อีเมล [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-258-9091

NX

The NX Master!