The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationInterestingOffice

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัคร Network Admin และ App Support

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. Network Administrator Officer
 2. Application Support Officer
document preparation
เอกสารสมัครงานที่ดีต้องมีอะไรบ้าง คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

Network Administrator Officer

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ
 2. ให้คําแนะนําการบริการต่างๆ ของบริษัท และช่วยตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างที่
 3. แก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทํางานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง
 4. ดูแลระบบ Internet และระบบ Network Security และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น router, switch, firewall, access point
 5. ออกแบบ/ปรับปรุง/Config ระบบเครือข่าย ภายในองค์กร
 6. ดูแลระบบ Active Directory
 7. กํากับดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ (Network, Server, IoT)
 8. จัดทําและดูแล/ควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ของบริษัท
 9. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 10. ปฏิบัติงานตามนโยบายความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
Aircraft Load Control and Ramp Operations รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว!
เวิร์คช็อปออนไลน์ Load Control รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

Application Support Officer

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 5. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงาน
 6. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Departure Control System เช่น Amadeus, Gonow, Navitair จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตาม ตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ
 2. ให้คําแนะนําการบริการต่างๆ ของบริษัท และช่วยตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 3. แก้ไขปัญหาการใช้งานทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัท เช่น Departure Control System, Ground Handling Agent Service System, POS เป็นต้น
 4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การใช้งานระบบ ERP (Oracle EBS)
 5. ศึกษาและทําความเข้าใจ Application / Software ที่ใช้ในองค์กร
 6. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้ระบบงาน Application / Software
 7. วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่จะนําเข้ามาใช้ในองค์กร หรือการยกเลิก / ปรับเปลี่ยน
 8. ดูแลและจัดเอกสารด้านเทคนิคของโปรแกรมและขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวข้อง
 9. ควบคุมสิทธิ์ของผู้ที่จะใช้งาน Application/Software
 10. กํากับดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน Application / Software
 11. ปฏิบัติงานตามนโยบายความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

Hello Diaper ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
Sharisma Young Secret Side Banner
Ceilo Cielo'rganic ทรีตเม้นท์บำรุงผมที่อุดดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณลักษณะทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 • เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม
GSE Ground Support Equipment
อยากรู้ว่า GSE คืออะไร? ทำหน้าที่อะไรบ้าง? คลิกที่รูปเพื่ออ่านได้เลย

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ
TAC Basic Training of Flight Dispatcher Workshop
2 วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร ด่วนเลย คลิกสมัครที่รูป

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 หรือ 095-372-9827 (09.00 – 16.00 น.)

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***


สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • ซื้อ|ขาย|แลกเปลี่ยน กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers  

NX

The NX Master!