The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Passenger Services Agent ขอ TOEIC 550+

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การโดยสาร – Passenger Services Agent” เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง

 1. เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)
 2. อายุ 22 – 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ผลคะแนนสอบ Toeic 550 คะแนนขึ้นไป
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบหนังสือเดินทาง เอกสารสําคัญการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงกระเป๋าของผู้โดยสารให้ถูกต้อง
 2. รับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้โดยสารให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน และบริการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีการต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินอื่น ๆ
 3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสายการบินอย่างเคร่งครัด
 4. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทําการบิน เช่น ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร เป็นต้น
 5. ช่วยชี้แนะนักบิน และพนักงานต้อนรับ ระหว่างอากาศยาน และอาคารผู้โดยสาร
 6. ดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการไม่ปกติ เช่น เที่ยวบินล่าช้า, เที่ยวบินยกเลิก คอยให้ข้อมูลรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
Hello Diaper ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
Sharisma Young Secret Side Banner
Ceilo Cielo'rganic ทรีตเม้นท์บำรุงผมที่อุดดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณลักษณะทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 • เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม
สุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยข้าวไม่ขัดสี พร้อมป้องกันโรค!

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 หรือ 095-379-827 (09.00 – 16.00 น.)

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***


สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • ซื้อ|ขาย|แลกเปลี่ยน กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers  

NX

The NX Master!