The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ Passenger Services ขอ TOEIC 550 ขึ้นไป

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Services Agent เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง
 2. อายุ 22-35 ปี
 3. วุฒิ ป.ตรี สาขาเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 5. TOEIC 550 ขึ้นไป
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้
 7. ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆทั้งสิ้น
document preparation
เอกสารสมัครงานที่ดีต้องมีอะไรบ้าง คลิกที่รูปเพื่ออ่าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อส่ง และรายงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ตรวจสอบหนังสือเดินทาง เอกสารสำคัญการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ รวมถึงกระเป๋าของผู้โดยสารให้ถูกต้อง และแม่นยำ
 3. รับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้โดยสาร ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน และบริการช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีการต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินอื่นๆ
 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสายการบินอย่างเคร่งครัด
 5. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำการบิน เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร, พิธีการทำการบิน เป็นต้น
Aircraft Load Control and Ramp Operations รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว!
เวิร์คช็อปออนไลน์ Load Control รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย
 1. ช่วยชี้แนะนักบิน และพนักงานต้อนรับ ระหว่างอากาศยาน และอาคารผู้โดยสาร
 2. ดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น เที่ยวบินล่าช้า, เที่ยวบินยกเลิก คอยให้ข้อมูลรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ตามที่สายการบินกำหนด
 3. จัดทำรายงาน ส่งรายงาน เก็บเอกสารในทุกๆเที่ยวบิน ที่ทำการบินตามที่สายการบินและองค์กรกำหนด
 4. รายงานปัญหา แจ้งถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดขณะปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบได้ทุกช่องทาง
GSE Ground Support Equipment
อยากรู้ว่า GSE คืออะไร? ทำหน้าที่อะไรบ้าง? คลิกที่รูปเพื่ออ่านได้เลย
Hello Diaper ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
Sharisma Young Secret Side Banner
Ceilo Cielo'rganic ทรีตเม้นท์บำรุงผมที่อุดดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณลักษณะทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ตาไม่บอดสีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง

คุณลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 • เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม
สุขภาพดี หุ่นสวย ด้วยข้าวไม่ขัดสี พร้อมป้องกันโรค!

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)

กรุณาเรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสําหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

 • แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด – 1 ฉบับ
 • ประวัติการทํางาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน – 1 ฉบับ
 • สําเนาใบรับรองการทํางาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน ***

TAC Basic Training of Flight Dispatcher Workshop
ที่นั่งราคาพิเศษ โปร 3.15 ถึงวันที่ 20 มีนาคมนี้ คลิกที่รูปเพื่อสมัครได้เลย

กําหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-31 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 064-554-5401 หรือ 095-372-9827 (09.00 – 16.00 น.)

*** บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงินหรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี ***


สนับสนุน The Next Chapter ง่ายๆ ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางด้านล่าง

JD Central Logo

ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • ซื้อ|ขาย|แลกเปลี่ยน กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers  

NX

The NX Master!