AOTGA ภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร จำนวนมาก! 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้น!

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
 • เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส (Senior Passenger Services)
 • หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor)

เอกสารสมัครงาน

 • ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน 1-2 นิ้ว – 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 • ผลสอบ TOEIC อายุไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน) คะแนน 550 ขึ้นไป – 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน – 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 • สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 • เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ

สมัครภายใน 1-2 ตุลาคมนี้เท่านั้น ด่วน!

รายละเอียดการสมัครทั้งหมด คลิกอ่านที่นี่

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!