The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ContentAviation

สรุปรายงาน “เฮลิคอปเตอร์เจ้าสัววิชัยตก” ที่เลสเตอร์ซิตี้

สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษ เปิดสรุปรายงานอุบัติเหตุการตกของเฮลิคอปเตอร์ของ “เจ้าสัววิชัย” ที่เลสเตอร์ซิตี้ มาจาก “ตลับลูกปืนที่ใบพัดหางแตก” เกิดจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ของบริษัทผู้ผลิต “เลโอนาร์โด (Leonardo)

รายงานอุบัติเหตุดังกล่าวมีความยาวและรายละเอียด 209 หน้า ได้แสดงถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ และความเคลือบแคลงในการผลิตเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของ เลโอนาร์โด เอส.พี.เอ. (Leonardo S.p.A.) บริษัทสัญชาติอิตาลี

Leicester City helicopter’s final moments before crash set to be revealed – Birmingham Live

สรุปสาเหตุ คือ

  • ระบบควบคุมใบพัดหางที่หลุดออกจากกัน ทำให้เฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุมและหมุนคว้างจนตกลงมาในที่สุด
  • นักบินไม่มีส่วนในอุบัติเหตุครั้งนี้
  • ตลับลูกปืนที่ใบพัดหางแตก สาเหตุเพราะการแตกร้าว, เสียดสี, เสื่อมสภาพของจาระบีก่อนกำหนด
  • ความร้อนในตลับลูกปืนสูงเกินไป ทำให้ตลับลูกปืนแตก
  • บริษัทมีความบกพร่องในการออกแบบและผลิต
  • บริษัทไม่ส่งผลการทดสอบการบินที่สำคัญให้แก่บริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืน เพื่อให้ยืนยันว่าตลับลูกปืนที่เลือกใช้เหมาะสมกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้
  • ไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิตให้ตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ของตลับลูกปืนเป็นประจำตามกำหนดเวลาและชั่วโมงบิน ทั้งๆ ที่ทราบว่า ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำการบินของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์
  • ไม่มีแผนหรือมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อตลับลูกปืน เพื่อลดทอนหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้โดยสาร ทั้งๆ ที่เลโอนาร์โดเองระบุว่า ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมาก และหากตลับลูกปืนเสียหายอาจทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้

ดูสรุปได้ที่นี่

และบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์รายนี้ ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญหลายประการ ทำให้ต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทแห่งนี้

ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ขอบคุณสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของประเทศอังกฤษที่ได้ทำการสอบสวนและจัดทำรายงานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยละเอียด

NX

The NX Master!