มิตรผลกรุ๊ป เปิดรับสมัครผู้ควบคุม UAV/Drone

Responsibility

จัดทำแผนการบินถ่ายภาพพื้นที่การเกษตร ควบคุมการบินถ่ายภาพ เพื่อใช้ สำรวจพื้นที่การเกษตร ติดตามและประเมินผลโดยใช้ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) เก็บภาพ

ประยุกต์ใช้ UAV ร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการการบินอย่างมีประสิทธิภาพ

รวบรวมข้อมูลการบินถ่ายภาพพื้นที่การเกษตร เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล

ประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลภาพ NDVI และอื่นๆ ได้

พัฒนา Application ที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลผลิต

Qualifications

– ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ทางด้านสาย GIS ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ในระดับดีมาก เช่น Arcmap, Mapinfo, Arcgis, Auto cad และ Google Earth
– สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office
– สามารถบังคับเครื่อง UAV / Drone ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

สมัครที่นี่

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!