AOTGA รับสมัครบุคคลปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต หลายตำแหน่ง

Air Traffic Control เวิร์คช็อปออนไลน์ รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ว!

Read more

ฤกษ์งามยามดี AOTGA สถานีภูเก็ต เปิดให้บริการคลังสินค้าทางอากาศทั้งในและต่างประเทศเต็มรูปแบบแล้ว!

30 เมษายนที่ผ่านมา AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ได้เปิดให้บริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Ground Handling & Cargo Warehouse Services) ที่สนามบินภูเก็ต โดยให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศที่ต้องการขนส่งสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเข้าและออกจากภูเก็ตไปยังจังหวัดต่างๆ

Read more

AOTGA รับสมัครหลายตำแหน่ง วันที่ 12-17 มีนาคมนี้ ทำงานที่ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของคลังสินค้า ทำงานที่สนามบินภูเก็ต โดยตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้ หัวหน้าส่วนจัดระวางบรรทุกสินค้า พนักงานควบคุมจัดระวางบรรทุกสินค้า พนักงานตรวจปล่อยสินค้า พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้า หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร พนักงานผู้ชำนาญการ พนักงานรับสินค้าและจัดเอกสาร พนักงานจัดระวางบรรทุก หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ

Read more

AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Training Coordinator Supervisor (สำนักงานใหญ่) และ Occupational Health and Safety (ภูเก็ต)

รายละเอียดดังนี้ 1. หัวหน้าส่วนประสานงานฝึกอบรม (Training Coordinator Supervisor) ประจำสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง รับสมัครวันที่ 3-11 ธันวาคม 63 คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Occupational Health and Safety) ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต

Read more

บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) รับสมัคร Security Supervisor ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัทบริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้ารักษาความปลอดภัย (Security Supervisor) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต รายละเอียดตามภาพ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางอีเมล recruithkt@aotga.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-535-3817

Read more

AOTGA รับสมัครตำแหน่ง Safety Officer ปิดรับสมัคร 18 พ.ย. 63

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Safety Officer ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer) <- คลิกอ่านรายละเอียดได้เลย 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Occupational

Read more

“ภูเก็ตคึกคัก” เตรียมรับ นักท่องเที่ยว STV – AOTGA เตรียมให้บริการ 1 ธ.ค.นี้!

หลังจากที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงัก เนื่องจากทั่วโลกหยุดการเดินทางโดยเครื่องบิน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐิกิจโดยรวม แต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพของสาธารณสุขไทย ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับที่น่าพอใจ สามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จนเกือบจะเป็นปกติ การท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำเงินเข้าประเทศไทยได้แบบมหาศาลและเป็นสิ่งแรกๆ ที่ทั่วโลกรอคอยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประทศไทย ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการให้นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA

Read more

AOTGA เปิดรับสมัคร IT Support 1 อัตรา ณ ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด เปิดรับสมัครตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต คุณสมบัติดังนี้ – เพศชาย/หญิง – อายุ 24 ปีขึ้นไป– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

AOTGA เปิดรับ Airline Agreement and Customer Relations 2 ตำแหน่ง

AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้ Airline Agreement and Customer Relations Supervisor (1 Position) Airline Agreement and Customer Relations Assistant Manager (1 Position) ทั้งสองตำแหน่ง

Read more