AOTGA รับสมัครบุคคลปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต หลายตำแหน่ง

Air Traffic Control เวิร์คช็อปออนไลน์ รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้ว!

Read more

ฤกษ์งามยามดี AOTGA สถานีภูเก็ต เปิดให้บริการคลังสินค้าทางอากาศทั้งในและต่างประเทศเต็มรูปแบบแล้ว!

30 เมษายนที่ผ่านมา AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ได้เปิดให้บริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Ground Handling & Cargo Warehouse Services) ที่สนามบินภูเก็ต โดยให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศที่ต้องการขนส่งสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเข้าและออกจากภูเก็ตไปยังจังหวัดต่างๆ

Read more

AOTGA รับสมัครหลายตำแหน่ง วันที่ 12-17 มีนาคมนี้ ทำงานที่ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของคลังสินค้า ทำงานที่สนามบินภูเก็ต โดยตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้ หัวหน้าส่วนจัดระวางบรรทุกสินค้า พนักงานควบคุมจัดระวางบรรทุกสินค้า พนักงานตรวจปล่อยสินค้า พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้า หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร พนักงานผู้ชำนาญการ พนักงานรับสินค้าและจัดเอกสาร พนักงานจัดระวางบรรทุก หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ

Read more