The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Personnel Officer ขอ TOEIC 500+

งานสายการบิน มาใหม่ Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Personnel Officer ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ปิดรับสมัคร 27 กรกฎาคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำประกาศรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารของผู้สมัคร
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย
 • จัดทำบันทึกข้อมูลพนักงานเพื่อสนับสนุนการสรรหาคัดเลือกให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • ร่วมตรวจสอบ ควบคุมอัตรากำลัง
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ MS Office : Word, Excel, Access และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีผลคะแนนสอบ THAI-TEP 50 คะแนนขึ้นไป หรือมีผลคะแนนสอบ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป  โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก
 • สามารถเก็บรักษาความลับโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลได้อย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดี  สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้และทักษะการใช้ระบบ SAP-HCM
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ Pivot Table
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected] หรือโทร 025451416

ดูรายละเอียดได้ที่ Thai Airways

Apply Now กดสมัครที่นี่


NX

The NX Master!