โอกาสมาถึงแล้ว! บ.วิทยุการบิน เปิดรับสมัครแล้ว!

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ทุกตำแหน่ง

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ

นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย 

วิศวกร (ระบบริหารความปลอดภัย) 

เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน 

อ่านรายละเอียดในเอกสารจากทาง บ.วิทยุการบินที่นี่

ประกาศรับสมัคร

ลักษณะงานตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทางอากาศ

ลักษณะงานกลุ่มงานบริหารความปลอดภัยทางอากาศ (Safety Management System – SMS)

ลักษณะงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน

ข้อมูลจาก Recruitement Aerothai

NX

The NX Master!