AOTGA รับสมัครหลายตำแหน่ง วันที่ 12-17 มีนาคมนี้ ทำงานที่ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของคลังสินค้า ทำงานที่สนามบินภูเก็ต โดยตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

 1. หัวหน้าส่วนจัดระวางบรรทุกสินค้า
 2. พนักงานควบคุมจัดระวางบรรทุกสินค้า
 3. พนักงานตรวจปล่อยสินค้า
 4. พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้า
 5. หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร
 6. พนักงานผู้ชำนาญการ
 7. พนักงานรับสินค้าและจัดเอกสาร
 8. พนักงานจัดระวางบรรทุก
 9. หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ
 10. เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ

คุณลักษณะทั่วไป

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์

ลักษณะต้องห้าม

 • มีประวัติอาชญากรรม
 • ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือ บกพร่องทางศีลธรรม

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบเท่านั้น – กรุณาเรียงเอกสารตามนี้)

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่) บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว – 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน – 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 6. สำเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 – 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 9. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 10. สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

** ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงาน และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร/หลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน **

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม นี้

– สมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักงาน บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เลขที่ 55/76 หมู่ที่ 1 ตำบล สาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จุดสังเกต Family Mart) ในวันและเวลาทำการ 09.00-16.00 น.
– สมัครทางออนไลน์ ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่อีเมล recruithkt@aotga.com


หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า CRM คืออะไร? เรียนไปแล้วได้อะไร? เอาไปทำอะไรได้บ้าง?

CRM (Crew Resource Management) คือ หลักสูตรที่จะทำให้เข้าใจแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Safety) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติการด้านการบิน

พูดได้ว่า ถ้าคุณได้รู้เรื่องนี้แล้ว รับรองว่าคุณจะได้เปรียบคนทั่วไปมากๆ

ค่าสมัครเพียงคนละ 990 บาทเท่านั้น!

Djentleman

พ่อลูกหนึ่งผู้คลั่งไคล้งานไม้ลายสีเข้มๆ และ Product แทบทุกอย่างของ Apple, ยานพาหนะหนึ่งเดียวในใจคือ Tesla, เครื่องใช้ไฟฟ้าและ Gadget ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นของ Xiaomi และ Dyson, หายใจเข้าออกเป็นกลองไฟฟ้า / กีตาร์ 7 สาย / Digital Marketing และหลงใหลการสร้างเว็บด้วย Wordpress (แต่ยังค้างงานคนอื่นอยู่หลายเว็บ) เวลาว่างชอบไล่เก็บรูปแบบบ้านสวยๆ

error: Content is now protected!