The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

AviationCareers

AOTGA รับสมัครหลายตำแหน่ง วันที่ 12-17 มีนาคมนี้ ทำงานที่ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่วนของคลังสินค้า ทำงานที่สนามบินภูเก็ต โดยตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

 1. หัวหน้าส่วนจัดระวางบรรทุกสินค้า
 2. พนักงานควบคุมจัดระวางบรรทุกสินค้า
 3. พนักงานตรวจปล่อยสินค้า
 4. พนักงานจัดระวางบรรทุกสินค้า
 5. หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร
 6. พนักงานผู้ชำนาญการ
 7. พนักงานรับสินค้าและจัดเอกสาร
 8. พนักงานจัดระวางบรรทุก
 9. หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ
 10. เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆ

คุณลักษณะทั่วไป

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์

ลักษณะต้องห้าม

 • มีประวัติอาชญากรรม
 • ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นคนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือ บกพร่องทางศีลธรรม

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบเท่านั้น – กรุณาเรียงเอกสารตามนี้)

 1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่) บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด – 1 ฉบับ
 2. ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว – 2 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน – 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน – 1 ฉบับ
 6. สำเนาวุฒิการศึกษา – 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 – 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 9. เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) – 1 ฉบับ
 10. สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) – 1 ฉบับ

** ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงาน และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร/หลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน **

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม นี้

– สมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักงาน บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เลขที่ 55/76 หมู่ที่ 1 ตำบล สาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (จุดสังเกต Family Mart) ในวันและเวลาทำการ 09.00-16.00 น.
– สมัครทางออนไลน์ ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปที่อีเมล [email protected]


หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า CRM คืออะไร? เรียนไปแล้วได้อะไร? เอาไปทำอะไรได้บ้าง?

CRM (Crew Resource Management) คือ หลักสูตรที่จะทำให้เข้าใจแนวคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Safety) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติการด้านการบิน

พูดได้ว่า ถ้าคุณได้รู้เรื่องนี้แล้ว รับรองว่าคุณจะได้เปรียบคนทั่วไปมากๆ

ค่าสมัครเพียงคนละ 990 บาทเท่านั้น!

NX

The NX Master!