AOTGA ภูเก็ต เปิดรับอย่างเยอะ สมัครด่วน!

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานมากมายหลายตำแหน่ง ทำงานที่สนามบินภูเก็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • หัวหน้าส่วนรับสินค้าและจัดเอกสาร (Acceptance and Document Supervisor)
 • หัวหน้าส่วนอุปกรณ์และซ่อมบำรุง (Equipment and Maintenance Supervisor)
 • หัวหน้าส่วนบริการติดตามสัมภาระ (Baggage Services Supervisor)
 • เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระ (Baggage Services Agent)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operations Control Agent)
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน (Flight Operations Officer)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Officer)
 • หัวหน้าส่วนบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment Supervisor)
 • ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Mechanic)
 • เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Maintenance Supply)

ดูรายละเอียดแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร >> คลิกที่นี่

เตรียมเอกสารสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน มีอะไรบ้าง?

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) ไปที่อีเมล [email protected]

งานการบิน งานสนามบิน มาใหม่ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานมากมายหลายตำแหน่ง ทำงานที่สนามบินภูเก็ต

NX

The NX Master!