The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

GiveawayContent

ไม่ต้องเสียตังค์! รวมแนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลย สำหรับน้องๆ ป.3 ปี 2555-2565

การสอบ NT คืออะไร? ใครต้องสอบบ้าง? และต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? วันนี้มาดูกันว่า NT คืออะไร และใครที่กำลังหาแนวข้อสอบ NT พร้อมเฉลยอยู่ เราเตรียมไว้ให้แล้วที่ท้ายบทความ

อะไรคือการสอบ NT?

NT หรือ National Test คือการสอบระดับชาติ เพื่อวัดระดับความรู้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบ โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์

ใครบ้างที่ต้องสอบ NT?

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ได้แก่

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 • สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ
 • การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

วัตถุประสงค์ของการสอบ ก็เพื่อให้รู้ถึง 3 อย่างต่อไปนี้

 1. ระดับความสามารถด้านภาษา (Literacy)
 2. ระดับความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy)
 3. วัดด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนต่อไป

การสอบ NT จะจัดสอบทุกๆปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และประกาศผลสอบในเดือนเมษายน โดยการสอบจะใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศ การสอบ NT ไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากสอบแล้ว ผู้สอบจะรู้ลำดับคะแนนของตัวเองจากจำนวนผู้สอบทั้งหมดทั่วประเทศ

สำหรับน้องๆหนูๆ ป.3 ที่กำลังมองหาแนวข้อสอบ NT สามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบปีการศึกษา 2555-2565

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2565

 • ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษา
 • ข้อสอบวัดความสามารถด้านการคำนวณ
 • ข้อสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล
 • โครงสร้างและเฉลย

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2555 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2556 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2557 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2558 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2559 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2560 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2561 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2562 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2563 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2564 กดดาวน์โหลดที่นี่

ข้อสอบ NT และเฉลย ปีการศึกษา 2565 กดดาวน์โหลดที่นี่

กระดาษคำตอบคณิตศาสตร์ข้อสอบ NT หน้าตาเป็นยังไง คลิกดูที่นี่

กระดาษคำตอบภาษาไทยข้อสอบ NT หน้าตาเป็นยังไง คลิกดูที่นี่

NX

The NX Master!