ด่วน! Olympus Marine Services Thailand ต้องการตำแหน่ง Electronics Technician ทำงานบน Jack Up ในอ่าวไทย

Olympus Marine Services (Thailand) ต้องการตำแหน่ง Electronics Technician (ET) ที่ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี ลงทำงานบนแท่นแบบ Jack Up ในอ่าวไทย ทำงาน 28 วัน และหยุด 28 วัน ด่วน!

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV, Resume ภาษาอังกฤษไปที่อีเมล adminhromsthai@olympusme.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 074-311-163 (Olympus Office)

Looking for an Electronics Technician Expat / Thai to work on an offshore installation (Jack Up Rig) in Thailand. Fluency in English is required.

The job will require you to work 28 days offshore with 28 days off time.

Interested candidates, please submit your CV, Resume to adminhromsthai@olympusme.com and personal message me for more information.

For more information, please call +6674-311-163 (Olympus Office)

Facebook Comments

Djentleman

Just a 31 years old man. 1 kid (boy), love drumming and things about digital. Ask me at m.me/steinbergorn