The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationPilot

Siam Seaplane เปิดรับ นักบินที่ 1 (PIC C208)

สายการบิน Siam Seaplane เปิดรับสมัคร นักบินที่ 1 – Pilot in Command เครื่องบินแบบ Cessna C208

ลักษณะงาน

 • ให้บริการเที่ยวบินแบบพรีเมียม มาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของบริษัท
  รับผิดชอบงานและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์บินอย่างน้อย 2,000 ชั่วโมง
 • มีประสบการณ์บิน ในฐานะ PIC C208 อย่างน้อย 500 ชั่วโมง
 • มีใบอนุญาต ATPL ASEL ICAO/FAA หรือ EASA หรือ CAAT commercial (ที่ยังไม่ขาดอายุ)
 • มี Instrument rating (IR)
 • มี Type rating เครื่องบินแบบ C208
 • มีการบินครั้งสุดท้ายกับเครื่องบินแบบ C208 ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ICAO English Language Proficiency level 5 หรือมากกว่า
 • มีใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 (Medical Class 1)
 • หากมีประสบการณ์ในเครื่องบิน C208 Amphibious จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now Flashing

NX

The NX Master!