The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

THAI Flight Training เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน Intership กับการบินไทย แผนกธุรการทั่วไป

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน บริษัท THAI Flight Training เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน Intership กับการบินไทย แผนกธุรการทั่วไป

เอกสารหลักฐานการสมัคร

  1. Resume พร้อมระบุหน่วยงานที่ประสงค์จะฝึกงาน
  2. หนังสื่อส่งตัวจากมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
  3. สำเนา Transcript
  4. สำเนาบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษายื่นหลักฐานและความประสงค์เข้ามาที่อีเมล [email protected] เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-545-4603

NX

The NX Master!