The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationEngineeringMaintenance

BAC รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน 2 อัตรา

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Aviation Center (BAC) เปิดรับสมัครช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา สมัครได้ถึง 22 พฤษภาคมนี้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร, ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือช่างขั้นพื้นฐาน
 • มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบอากาศยานก่อนบิน (PRE-FLICHT CHECK) และหลังบิน (POST-FLIGHT CHECK) ในแต่ละ FLIGHT
 • รับ-ส่ง ลากจูง โยงยึดและเติมเชื้อเพลิงอากาศยานให้มีความปลอดภัยสูงสุด
 • ซ่อมบำรุงอากาศยานตามแผนที่กำหนด
 • ทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งานให้เป็นระเบียบและถูกต้องในพื้นที่ทำงาน
 • รายงานความสุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับคน อากาศยาน และทรัพสินย์ของบริษัทให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 17 วันต่อปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
 • ยูนิฟอร์มประจำปี
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
เตรียมเอกสารสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้สมัครงาน มีอะไรบ้าง?

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัคร (รายการด้านล่าง) ไปที่อีเมล [email protected]

 • Resume
 • วุฒิการศึกษา
 • หนังสือผ่านงาน
 • ใบผ่านการฝึกอบรม หรืออื่นๆ
 • ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

หรือกดสมัครที่นี่

Apply Now Flashing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-253-1048 หรือ 061-607-9206

NX

The NX Master!