The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOfficeOperations & Control

Nok Air รับสมัคร Crew Planning and Movement Officer

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Crew Planning and Movement Officer เจ้าหน้าที่ส่วนงานวางแผนและจัดการตารางบินของนักบินและลูกเรือ ที่ ดอนเมือง

Job Description

 • จัดการสนับสนุนแผนงานและเป้าหมายหลักของฝ่ายปฏิบัติการบิน ในส่วนการจัดสรรตารางบินและวันหยุด ในส่วนของนักบิน และลูกเรือ ให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และเป็นไปตามกฏหมาย และกฏเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
 • จัดการข้อมูลการบิน ของนักบิน และลูกเรือ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหากฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการ
 • บริหารจัดการที่พัก และที่นั่งบนเครื่อง กรณีนักบิน หรือลูกเรือ ต้องพักตามสถานีต่าง ๆ หรือเดินทางตามตารางบิน หรือนอกตารางบิน
 • บริหารจัดการ คำนวณจำนวนนักบิน หรือลูกเรือที่เหมาะสม ในปัจจุบันและอนาคต

Qualifications

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ในระดับชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสายการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถเจรจา ต่อรองได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตารางบิน กฏระเบียบข้อบังคับของกรมการบินพลเรือน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

For more information, please visit Nok Air

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!