The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviation

Singapore Airlines เปิดรับสมัครลูกเรือ Cabin Crew รับ 150 คน!

งานการบิน งานลูกเรือ มาใหม่ สายการบิน Singapore Airlines เปิดรับสมัครลูกเรือถึง 150 คน สูงแค่ 158 ซม. ก็สมัครได้ ฐานเงินเดือน $1,450 SGD เปิดรับสมัครตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 31 กรกฎาคมนี้

รู้ไหม? Cabin Crew, Flight Attendant, Air Hostess ต่างกันยังไง?
รู้ไหม? Cabin Crew, Flight Attendant, Air Hostess ต่างกันยังไง?

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระตับปริญญา
 • เพศหญิง สูง 158 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้
 • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS east 6 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกจากภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ต้านงานบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บำรุงร่างกาย ผิวหน้า ให้พร้อมสำหรับสมัครงาน ต้อง Sharisma เท่านั้น

อัตราค่าจ้าง

 • ฐานเงินเดือน $1,450 SGD

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 • ระยะเวลาจ้างงาน 5 ปี
 • ชั่วโมงการทำงาน 100 ชั่วโมงใน 14 วัน หรือ 200 ชั่วโมงใน 28 วัน
 • บริษัทจัดที่พักให้ภายใน 7 วันแรก เมื่อไปถึงประเทศสิงคโปร์
 • บริษัทจัดอาหารให้
 • การทำงานส่วงเวลาจะได้รับคำตอบแทน 2.5 เท่า เมื่อเครื่องบินล่าข้า (delayed) เกิน 14 ชั่วโมงของการทำงาน แต่ไม่เกิน 18 ชั่วโมง และคำตอบแทน 3 เท่า เมื่อทำงานเกิน 18 ชั่วโมง
 • การรักษาพยาบาลได้ตามกฎหมายแรงงานของสิงค์โปร์โดยมีการจ่ายร่วมกัน
 • วันลาพักผ่อน 21 วันต่อปี
 • บัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป (กรุงเทพฯ – สิงคโปร์) เมื่อลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง และบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับ (สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ) เมื่อทำงานจนครบสัญญาจ้าง
 • ความคุ้มครองด้านการประกันตามกฎหมายแรงงานสิงคโปร์กำหนด
 • นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระหว่างการทำงานในสิงคโปร์ตามที่กฎหมายสิงคโปร์กำหนด
 • นายจ้างยินดีที่จะใช้สัญญาจ้างที่ยื่นรับรองฉบับนี้ เป็นสัญญาการจ้างงานเพียงฉบับเดียวในการพิจารณาความระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

ลักษณะการปฏิบัติงาน

 • ให้บริการผู้โดยสารของสายการบินสิงคโปร์แอร์ใสน์ทุกเส้นทางระหว่างประเทศทั่วโลก รวมถึงการดำเนินการสายการบินเที่ยวบินพิเศษหรือเหมาลำ และภารกิจอื่นๆ ในภาคอากาศหรือภาคพื้นดิน

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 • ให้ยื่น Resume หรือ Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยสแกนรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้วลงในเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อย สำหรับเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ที่จำเป็น นายจ้างจะให้ยื่นเพิ่มเติมภายหลัง

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก

วันที่รายละเอียด
26 มิ.ย. – 31 ก.ค.ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท Singapore Airtines Limited ทางเว็บไต์ www.singaporeair.com.sg/career
1-20 ส.ค.บริษัทจะแจ้งผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นให้ส่ง VDO แนะนำตัวเพิ่มเติม
23 ส.ค. เป็นต้นไปบริษัทจะนัดผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบ ให้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
9-10 ก.ย.บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัคร โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ สอบที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร
13 ก.ย.บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้กรมการจัดหางานทราบ เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
25 ก.ย.บริษัทจะแจ้งผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร
9 ต.ค.บริษัทจะแจ้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพ ดำเนินการเรื่องขอใบอนุญาตการทำงานและวีซ่าจากกระทรวงแรงงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Singapore Airlines

Apply Now Flashing

ไม่ว่าจะลงประกาศรับสมัครงาน หางาน หรือต้องการซื้อ-ขายสินค้า เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการแล้ว คลิกเลย!

 • บอกต่องานที่กำลังเปิดรับสมัคร เห็นก่อน มีสิทธิ์ก่อน 👉🏻 http://bit.ly/TAC-JobGroup 
 • ซื้อ|ขาย|แลกเปลี่ยน กลุ่มตลาดออนไลน์ ซื้อง่ายขายคล่อง 👉🏻 https://bit.ly/TAC-OnlineMarket 
 • ประกาศรับสมัครงาน ส่งข้อมูลมาหาเราที่ 👉🏻 [email protected]  
 • แอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID 👉🏻 @tacareers

NX

The NX Master!