Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2023

นักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ โอกาสมาถึงแล้ว สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air 2023

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2023

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สุดยอดสายการบินบูทิคแห่งเอเชียอย่างสายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2023 1. General Internship 2023 ➤ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่➤ ดูรายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา คลิกที่นี่➤ สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่ 2. Super Intern

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา ฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา (แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) เริ่มฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป บริษัท Wefly Aero Co., Ltd คือ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาลี-ไทย ดำเนินธุรกิจการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานมาตราฐาน EASA Part 66 and

Read more

EVA Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน (Internship)

สายการบิน EVA Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ในแผนก Passenger Service Lounge Lost and Found Cargo ช่วงที่ฝึกงาน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 มกราคม-เมษายน 2566 เอกสารที่ต้องเตรียมในวันฝึกงานวันแรก สำเนาบัตรประชาชน

Read more

AirAsia เปิดรับ น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน Internship หลากหลายตำแหน่ง

สายการบิน AirAsia เปิดรับสมัคร น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน ในแผนกต่างๆ หลากหลายตำแหน่ง ช่วงรับสมัคร – วันนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผล – 21 กรกฎาคม 2565 รายงานตัว

Read more

Wefly Aero เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงเดือนกันยายน

บริษัท Wefly Aero Co., Ltd. เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ไม่จำกัดสาขา แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เริ่มฝึกเดือนกันยายน รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ2. สะดวกเดินทางมาฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตึกแกรมมี่เพลส อโศก3. ระยะเวลาฝึกงาน 2 เดือนเป็นอย่างน้อย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://wefly.academyติดต่อ

Read more

Cathay Pacific รับนักศึกษาฝึกงาน Aircraft Mechanic ช่วง มิ.ย.-ส.ค. 64

Cathay Pacific เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน แผนก Aircraft Mechanic ฝึกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ *** หมดเขตสมัคร 15 เมษายน 2564 *** สนใจสมัคร ส่งอีเมล์ไปยัง [email protected] รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ

Read more

Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1/2564 ปิดรับ 18 ตุลาคมนี้

Thai Smile เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทยMale/Female with Thai Nationalities กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

Read more