MAERSK เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน (Student Intern)

น้องๆนักศึกษาฝึกงานที่กำลังมองหาที่ฝึกงานอยู่ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง MAERSK เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ Job Highlights – Analyze cargo flow patterns and address gaps – Run an individual project –

Read more

Thai Vietjet เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน Ground Operations ที่สุวรรณภูมิ

งานสายการบิน มาใหม่ สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย Ground Operations ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ Job Description Qualification Please include the following details with your

Read more

Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2023

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สุดยอดสายการบินบูทิคแห่งเอเชียอย่างสายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2023 1. General Internship 2023 ➤ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่➤ ดูรายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา คลิกที่นี่➤ สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่ 2. Super Intern

Read more

Nok Air ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2566

ประกาศรับสมัครฝึกงาน สายการบินนกแอร์ Nok Air สนามบินขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร สนใจสมัคร สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อสมัครได้เลย

Read more

Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2023

นักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ โอกาสมาถึงแล้ว สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air 2023

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา ฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา (แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) เริ่มฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป บริษัท Wefly Aero Co., Ltd คือ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาลี-ไทย ดำเนินธุรกิจการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานมาตราฐาน EASA Part 66 and

Read more

EVA Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน (Internship)

สายการบิน EVA Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ในแผนก Passenger Service Lounge Lost and Found Cargo ช่วงที่ฝึกงาน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 มกราคม-เมษายน 2566 เอกสารที่ต้องเตรียมในวันฝึกงานวันแรก สำเนาบัตรประชาชน

Read more

AirAsia เปิดรับ น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน Internship หลากหลายตำแหน่ง

สายการบิน AirAsia เปิดรับสมัคร น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน ในแผนกต่างๆ หลากหลายตำแหน่ง ช่วงรับสมัคร – วันนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผล – 21 กรกฎาคม 2565 รายงานตัว

Read more