Thai Lion Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Internship ปี 2023

นักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ โอกาสมาถึงแล้ว สายการบิน Thai Lion Air เปิดรับนักศึกษา ประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้ การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air 2023

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

Bangkok Airways เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2023

น้องๆนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน สุดยอดสายการบินบูทิคแห่งเอเชียอย่างสายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2023 1. General Internship 2023 ➤ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่➤ ดูรายละเอียดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษา คลิกที่นี่➤ สมัครฝึกงาน คลิกที่นี่ 2. Super Intern

Read more

ฝึกงานกับ Nok Air

ฝึกงานสายการบิน สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีความสนใจและใฝ่รู้ในธุรกิจสายการบินและมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ความมั่นใจในตนเองและพร้อมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อคนนรอบข้าง เอกสารประกอบการสมัคร จดหมายขอฝึกงานจากสถาบันการศึกษา Transcript Resume สำเนาบัตรประชาชน สำเนา Passport (สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ)

Read more

PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงาน โอกาสดีๆมาถึงแล้ว ปตท.สผ. หรือ PTTEP เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต คุณสมบัติ นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาบัญชีและการเงิน สาขารัฐศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ สาขานิเทศศาสตร์

Read more

ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยในยุคหลังโควิด-19?

บทวิเคราะห์ – ทำไม “AOTGA” จึงเป็นบริษัทที่น่าร่วมงานในยุคหลังโควิด-19 ? จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างๆ ในโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีการปิดประเทศหรือเพิ่มขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิมจะต้องเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

Read more

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา ฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

Wefly เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน Intern Student ไม่จำกัดสาขา (แต่หากเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) เริ่มฝึกช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป บริษัท Wefly Aero Co., Ltd คือ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทอิตาลี-ไทย ดำเนินธุรกิจการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานมาตราฐาน EASA Part 66 and

Read more

EVA Air เปิดรับ นักศึกษาฝึกงาน (Internship)

สายการบิน EVA Air เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ในแผนก Passenger Service Lounge Lost and Found Cargo ช่วงที่ฝึกงาน สิงหาคม-ธันวาคม 2565 มกราคม-เมษายน 2566 เอกสารที่ต้องเตรียมในวันฝึกงานวันแรก สำเนาบัตรประชาชน

Read more

Jin Air Phuket เปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ที่ สนามบินภูเก็ต ฝึกเดือน ส.ค-ต.ค.

สายการบิน Jin Air เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่สนามบินภูเก็ต ฝึกช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม Qualification Male/Female Good command of English both written and spoken. Able to communicate in

Read more

AirAsia เปิดรับ น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน Internship หลากหลายตำแหน่ง

สายการบิน AirAsia เปิดรับสมัคร น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน ในแผนกต่างๆ หลากหลายตำแหน่ง ช่วงรับสมัคร – วันนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ประกาศผล – 21 กรกฎาคม 2565 รายงานตัว

Read more