The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersInternship

BAC เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน แผนกซ่อมบำรุงอากาศยาน

น้องๆนักศึกษาที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ บริษัท Bangkok Aviation Center หรือ BAC เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน แผนกซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่สนามบิน BAC คลอง 15 องครักษ์ นครนายก

คุณสมบัติ

  • นักศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และบริการลานจอด
  • เจ้าหน้าที่วางแผนซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และนิรภัยซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

นักศึกษาสามารถเรียนรู้งานได้หลากหลายส่วนงาน

ช่วงเวลาฝึกงาน

  • ตามรอบปฏิทินการศึกษาของสถาบัน
  • ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี

เอกสารสำหรับสมัคร

  • Resume
  • Transcript

น้องๆนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงานไปท่ีอีเมล [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092-253-1048, 061-607-9206


NX

The NX Master!