The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

CareersAviationOffice

Thai Airways การบินไทย เปิดรับ Doctor สมัครได้ถึง 11 ก.ค.

งานสายการบิน มาใหม่ Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Doctor ปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคมนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปี นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ (intern) ตามเกณฑ์ของแพทยสภา
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสื่อสารได้ดี
 • ผ่านหลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพกับพนักงานของบริษัท รวมทั้งกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุฉุกเฉินของพนักงานและแรงงานภายนอกของบริษัท
 • ปฏิบัติงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแพทย์ของบริษัท
 • รักษาความลับในข้อมูลสุขภาพของผู้เข้ารับการรักษาตามมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพ รวมถึงการรักษาข้อมูล ข่าวสาร ความลับในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท และไม่เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ของข้อมูล ข่าวสาร ความลับนั้นๆ ด้วยวิธีใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย
 • ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
การดูแลรักษารถให้สวยงาม สะอาดตา และดูใหม่อยู่เสมอ เป็นเรื่องที่ "คนรักรถ" หลายๆคนอยากจะทำให้ได้ วันนี้เรามี 4 เคล็ดลับง่ายๆ ที่ช่วยดูแลรถคันโปรดของคุณให้ดูใหม่และอยู่กับคุณไปนานๆ มาดูวิธีกันเลย
หน้าฝน อย่าปล่อยให้รถเละ มาดู 4 เทคนิคที่จะทำให้รถคันโปรดของคุณดูใหม่อยู่เสมอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Airways

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-545-1416 หรือที่อีเมล [email protected]

Apply Now Flashing

NX

The NX Master!