AOTGA รับสมัคร 4 ตำแหน่งที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ปิดรับ 31 พ.ค. นี้ สมัครออนไลน์เท่านั้น

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครงานบริการภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวการบริการภาคพื้นแก่สายการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่การโดยสาร พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 พนักงานขนถ่ายสัมภาระ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety

Read more

รับสมัครพนักงาน ธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจร ภายในสนามบินต่างๆ

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับธุรกิจทำความสะอาดแบบครบวงจรภายในสนามบินต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, หาดใหญ่ ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สนับสนุนและธุรการ คุณลักษณะทั่วไป

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัคร Network Admin และ App Support

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตำแหน่งที่รับสมัคร Network Administrator Officer Application Support Officer Network Administrator Officer คุณสมบัติ

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับสมัคร 3 ตำแหน่ง วางแผน-ธุรการ-ซ่อมบำรุง

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนวางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Supervisor) เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT, Sorter

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตำแหน่งที่รับสมัคร หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Supervisor) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Officer) เจ้าหน้าที่คัดแยกสัมภาระ (Sorter)

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับ Passenger Services ขอ TOEIC 550 ขึ้นไป

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Passenger Services Agent เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี สาขาเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Sorter & Ground Service Equipment

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sorter และ Ground Service Equipment Operator เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ พนักงานคัดแยกสัมภาระ – Sorter เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

Read more

AOTGA ภูเก็ต เปิดรับ Passenger Services Agent ขอ TOEIC 550+

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การโดยสาร – Passenger Services Agent” เพื่อปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น)

Read more

AOTGA “ดอนเมือง” เปิดรับ Loader/Sorter/Ground Services Equipment Operator

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในตำแหน่งต่อไปนี้ หางาน งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ Cabin Crew Flight Attendant Pilot งานเปิดรับสมัคร งานมาใหม่

Read more

AOTGA ดอนเมือง เปิดรับหัวหน้าส่วนสัญญาสายการบินและลูกค้าสัมพันธ์ 12-31 ม.ค. นี้

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการให้บริการ ภาคพื้นแก่สายการบินต่างๆ มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ในตําแหน่ง หัวหน้าส่วนสัญญาสายการบิน และลูกค้าสัมพันธ์ (Airline Agreement & Customer Relation Supervisor) สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงานใหญ่

Read more
error: Content is now protected!