AOTGA เปิดรับสมัคร Passenger Services ด่วน!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563 ผู้สมัครงานกับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) “ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ Passenger Services Supervisor – หัวหน้าส่วนการโดยสาร คุณสมบัติ–

Read more

AOTGA เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง! ทำงานที่สนามบินภูเก็ต ด่วน!

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตําแหน่งที่เปิดรับ 1. ผู้จัดการแผนกบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Service Equipment Manager) 2. ผู้จัดการแผนกคัดแยกสัมภาระ ( Sorting Manager)

Read more