AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Training Coordinator Supervisor (สำนักงานใหญ่) และ Occupational Health and Safety (ภูเก็ต)

รายละเอียดดังนี้ 1. หัวหน้าส่วนประสานงานฝึกอบรม (Training Coordinator Supervisor) ประจำสำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง รับสมัครวันที่ 3-11 ธันวาคม 63 คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Occupational Health and Safety) ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต รับสมัครวันที่

Read more

บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) รับสมัคร Security Supervisor ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัทบริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง หัวหน้ารักษาความปลอดภัย (Security Supervisor) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต รายละเอียดตามภาพ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางอีเมล recruithkt@aotga.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-535-3817

Read more

AOTGA รับสมัครตำแหน่ง Safety Officer ปิดรับสมัคร 18 พ.ย. 63

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่ง Safety Officer ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer) <- คลิกอ่านรายละเอียดได้เลย 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Occupational

Read more

“ภูเก็ตคึกคัก” เตรียมรับ นักท่องเที่ยว STV – AOTGA เตรียมให้บริการ 1 ธ.ค.นี้!

หลังจากที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงัก เนื่องจากทั่วโลกหยุดการเดินทางโดยเครื่องบิน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐิกิจโดยรวม แต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพของสาธารณสุขไทย ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับที่น่าพอใจ สามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จนเกือบจะเป็นปกติ การท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำเงินเข้าประเทศไทยได้แบบมหาศาลและเป็นสิ่งแรกๆ ที่ทั่วโลกรอคอยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประทศไทย ตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการให้นักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA

Read more

AOTGA เปิดรับสมัคร IT Support 1 อัตรา ณ ภูเก็ต

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด เปิดรับสมัครตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ประจําท่าอากาศยานภูเก็ต คุณสมบัติดังนี้ – เพศชาย/หญิง – อายุ 24 ปีขึ้นไป– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

AOTGA เปิดรับ Airline Agreement and Customer Relations 2 ตำแหน่ง

AOTGA เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้ Airline Agreement and Customer Relations Supervisor (1 Position) Airline Agreement and Customer Relations Assistant Manager (1 Position) ทั้งสองตำแหน่ง

Read more

AOTGA ภูเก็ต รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโดยสาร จำนวนมาก! 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้น!

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent) เจ้าหน้าที่การโดยสารอาวุโส (Senior Passenger Services) หัวหน้าส่วนการโดยสาร (Passenger Services Supervisor) เอกสารสมัครงาน ประวัติการทำงาน (Resume) – 1 ฉบับ

Read more

AOTGA — Open House สนามบินภูเก็ต 7-8 ตุลาคมนี้!

AOTGA หรือ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิด Open House ณ สนามบินภูเก็ต (บริเวณ Family Mart) ตำแหน่งต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent) เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบินอาวุโส

Read more

AOTGA เปิดรับสมัคร Passenger Services ด่วน!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2563 ผู้สมัครงานกับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จํากัด (AOTGA) “ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ Passenger Services Supervisor – หัวหน้าส่วนการโดยสาร คุณสมบัติ–

Read more