The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Purchasing/Procurement

CareersAviationLogisticsPurchasing/Procurement

Thai Vietjet รับสมัคร Purchasing and Logistics Officer ที่สุวรรณภูมิ

สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครตำแหน่ง Purchasing and Logistics Officer ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Read More
CareersAviationLogisticsPurchasing/Procurement

Bangkok Helicopter Services รับสมัคร Logistics and Store Procurement Officer ขอ TOEIC 500+

Bangkok Helicopter Services เปิดรับสมัครตำแหน่ง Logistics and Store Procurement Officer ขอ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่ โรงซ่อมบำรุงอากาศยานการบินกรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

Read More
CareersAviationOfficePurchasing/Procurement

Nok Air รับสมัคร Procurement Officer เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ

สายการบิน Nok Air เปิดรับสมัครตำแหน่ง Procurement Officer เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อ รับผิดชอบ การจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าบริการต่างๆ พร้อมทำการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสินค้าให้ได้คุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งราคาที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ของฝ่าย / แผนกที่ขอจัดซื้อ และจัดจ้างนั้น ๆ

Read More