The NX Chapter

งานการบิน งานสายการบิน งานสนามบิน นักบิน ลูกเรือ แอร์โฮสเตส สจ๊วต งานขนส่งสินค้าทางอากาศ Logistics แท่นขุดเจาะน้ำมัน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Purchasing/Procurement

CareersAviationOfficePurchasing/Procurement

Bangkok Airways รับสมัคร Sourcing & Supply Research Officer ขอ TOEIC 550+ ที่สำนักงานใหญ่

สายการบิน Bangkok Airways เปิดรับสมัครตำแหน่ง Sourcing & Supply Research Officer วุฒิป.ตรี ประสบการณ์ 1 ปีงานจัดซื้อ ขอ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป ทำงานที่สำนักงานใหญ่

Read More
CareersAviationLogisticsManagementPurchasing/Procurement

Caterpillar รับสมัคร Material Planning Manager เงินเดือน 85k-110k

บริษัท Caterpillar (Thailand) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Material Planning Manager วุฒิป.ตรี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งนี้ เงินเดือน 85,000-110,000 บาท ทำงานที่ระยอง

Read More
CareersAviationOperations & ControlPurchasing/Procurement

การบินไทย รับสมัคร Supervisor กลุ่มงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติการบิน ขอ TOEIC 450+ ที่สุวรรรภูมิ

Thai Airways การบินไทย เปิดรับสมัครตำแหน่ง Supervisor กลุ่มงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติการบิน 1 อัตรา ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป สมัครได้ถึง 14 มีนาคม 2567

Read More
CareersAviationAviationEngineeringMaintenancePurchasing/Procurement

Thai Vietjet รับสมัคร Procurement Officer ที่สุวรรณภูมิ

สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครตำแหน่ง Procurement Officer วุฒิปวส.ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Read More
CareersAviationPurchasing/Procurement

Thai Vietjet รับสมัคร Purchasing Officer ที่สุวรรณภูมิ

สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครตำแหน่ง Purchasing Officer วุฒิป.ตรี มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในสายการบิน ทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Read More
CareersAviationEngineeringPurchasing/Procurement

Thai Vietjet รับสมัคร Procurement Executive

สายการบิน Thai Vietjet เปิดรับสมัครตำแหน่ง Procurement Executive ขอวุฒิอนุปริญญาขึ้นไป มีความรู้ด้าน DGR, ESD มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นที่สายการบินใช้ แต่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงาน Aircraft Engineering Store และ Logistics

Read More